OSP Czyżowice Ochotnicza Straż Pożarna Czyżowice

ZARZĄD

Prezes - Łukasz Cnota

Naczelnik - Zbigniew Mucha

W-ce prezes - Krystian Reś

Za-ca naczelnika - Leszek Godula

Sekretarz - Monika Student

Skarbnik - Janusz Reś

Gospodarz - Mirosław Kędzierski

Członek - Jan Mojżesz

Członek - Krzysztof Mojżesz